Author name: uredn1ks@jta

Стручни скуп „СТЕМ – СВУДА ОКО НАС“

Драго нам је да обавестимо и позовемо колеге на похађање стручног скупа „СТЕМ – СВУДА ОКО НАС“ који ће се одржати у уторак, 31. октобра онлајн. 
 
Циљ скупа је упознавање учесника са СТЕМ приступом у учењу који је усмерен на усвајање знања и вештина из четири кључне области: наука (Science), технологија (Technology), инжењерство (Engineering) и математика (Mathematics); као и њихово оснаживање и мотивисање за примену СТЕМ приступа у раду са ученицима.
 
Поводом овог скупа можете преузети: 
 

Међународна конференција „Образовање – поглед у будућност“

Са великим задовољством најављујемо одржавање прве међународне конференције „Образовање – поглед у будућност“ коју припремамо у сарадњи са Факултетом за образовање учитеља и наставника. 
Конференција ће се одржати 25. новембра у Београду уз могућност онлајн праћења, за учеснике којима тај вид више одговара и у наредном периоду ћемо поделити остале информације овим поводом.

Нова издања Учитељских свески

Савез учитеља Републике Србије је припремио нова издања Учитељских свески намењених учитељима првог, другог, трећег и четвртог разреда као облик педагошке документације за праћење напредовања ученика. 
Свеске имају идентичне области као и Дневници образовно-васпитног рада, а у складу са прописаним Правилником о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе у учења за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања. 
Ове свеске омогућавају свеобухватно праћење напредовања ученика и све оно што је важно за њега (ИОП, остали подаци важни за развој и напредовање ученика, посете родитеља и др.). Учитељ према личним афинитетима осмишљава начин евидентирања запажања о напредовању ученика (ознаке, речи, датуме и слично). Свеске садрже и простор за податке о ученицима и за евидентирање новчаних уплата. 
Верујемо да ће Учитељске свеске, као и до сада, користити колегама за свеобухватно праћење постигнућа ученика, а могу се наручити попуњавањем и слањем наруџбенице која се може преузети ОВДЕ
Scroll to Top