Стручни скупови

Стручни скуп „Да оцена буде огледало знања“

Савез учитеља Републике Србије Вас позива на акредитовани стручни скуп „Да оцена буде огледало знања“ који ће се одржати у среду, 19. октобра онлајн од 18:30. Циљ скупа је унапређивање компетенција учесника за процењивање остварености образовно-васпитног рада и ученичких постигнућа кроз целовито сагледавање оцењивања, са различитих нивоа, а што доприноси бољем разумевању овог процеса и успешнијем спровођењу у наставној пракси.

Преузмите:

Позив

Пријавни формулар

Лет кроз Дигитални свет 3

Савез учитеља Републике Србије Вас позива на акредитовани стручни скуп „Лет кроз Дигитални свет 3“ који ће се одржати у уторак, 20. септембра онлајн путем MS Teams -а од 18:00. Циљ скупа је упознавање учесника са програмом и планирањем овог наставног предмета, као и указивање на садржаје и наставна средства која доприносе остваривању исхода и успешној релизацији наставе предмета Дигитални свет.

Преузмите:

Информације о излагачима и темама

Пријавни формулар

 

Scroll to Top