О НАМА

Наше удружење је основано 24. марта 1982. године у Београду, на Скупштини која је окупила тада новоформирана локална учитељска друштва. Иницијатори оснивања Савеза учитеља Републике Србије су били Академија за образовање учитеља у Београду, часопис Настава и васпитање и новинска кућа Просветни преглед.

Савез је професионално удружење основано ради остваривања циљева у следећим областима: јачање профеионалних компетенција и информисања наставника; образовања деце, младих и одраслих; утицаја на образовне политике; стварања услова за једнаке могућности и људска права за све; научно-истраживачког рада у образовању и васпитању; унапређивања квалитета рада у образовању; примене и развоја информационо-комуникативних технологија у образовању; безбедности деце; школског спорта и рекереације; уметности и културе; одрживог развоја и заштите животне средине; развоја локалне заједнице; руралног развоја, образовног туризма; развоја цивилног друштва и заступања својих чланова.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА

Циљеви и задаци нашег удружења
 • афирмација наставничког позива
 • страње о професионалном угледу својих чланова
 • неговање и развијање етичког кодекса наставничког позива
 • неговање напредне традиције учитеља Републике Србије
 • осмишљавање и организовање стручног усавршавања наставника
 • развијање и подстицање стваралачког рада својих чланова који, својим знањем и деловањем, треба да доприносе укупном развоју образовања у Србији
 • подстицање и афирмисање иновација у образовно-васпитном процесу
 • учествовање у стварању и доношењу образовних политика
 • ширење прогресивне педагошке, стручне и наулне идеје и афирмисање позитивних искустаца својих чланова
 • сарадња са наставничким факултетима
 • развијање професионалних компетенција наставника за остваривање квалитетног образовања за сву децу и одрасле
 • унапређивање вештина ненасилне комуникације
 • развијање, подизање свести и стварање услова за инклузивно образовање кроз квалитетнији рад са даровитом децом и децом са различитим степеном инвалидитета (слепа, слабовидам глува и наглува деца, деца са поремећајима психомоторике, ментално недовољно развијене особе и др…)
 • развијање и унапређивање рада са децом која имају тешкоће из спектра аутизма и превазивне развојне поремећаје (АДХД синдром, потешкоће у читању, писању, усвајању наставног градива и поремећаји у понашању)
 • организовање активности и пружање образовне подршке деци која имају тешкоће у учењу у складу са ОЕЦД класификацијом
 • учествовање у раду са рањивим и маргинализованим групама кроз поједичане и инклузивне програме који развијају толеранцију према разликама и различитостима
 • унапређивање професионалних компетенција наставника за рад са мањинским заједницама
 • унапређивање сарадњу деце, наставника и родитеља
 • стварање услова за већу безбедност децеу школи и ван ње
 • неговање стваралачке и конструктивне критике и рад у области научно-педагошког и друштвеног развоја
 • развијање и подстицање свести о значају спорта, рекреације, физичке културе и школског спорта
 • афирмисање и унапређивање внанаставних активности и креативно, одговорно и рационално коришћење слободног времена
 • афирмисање и неговање културно-уметничке вредности
 • стварање професионалних кометенција код наставника за пренос знања из области информационо-комуникационих технологија, екологије, животне средине и држивог развоја и утицај на развијање еколошки пожељног понашања ученика у складу са еколошком етиком и здравим начинима живота.
Мисија Савеза учитеља Републике Србије

Тежимо да кроз координирану сарадњу, креативност и стручност, негујући љубав према деци и професији, толеранцијом, упорносшћу и организованошћу, афирмишемо учитељски позив, статус и значај учитеља за савремено друштво и креирамо образовање по мери све деце.

Визија Савеза учитеља Републике Србије

Савез учитеља Србије је компетентна и уважена организација за професионални развој учитеља Србије који успешно и квалитетно реализују наставни процес усклађен са савременим стандардима живота и образовања деце.

ЧЛАНОВИ САВЕЗА УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Чланови Савеза су локална друштва учитеља којих има 58, а увек смо отворени и за пријем нових чланова.

Отворите списак локалних друштава
 1. Учитељско друштво Алексинац
 2. Учитељско друштво „УДАР“
 3. Друштво учитеља Бела Црква
 4. Друштво учитеља Београда
 5. Друштво учитеља Бечеја
 6. Учитељско друштво Бор
 7. Друштво учитеља Босилеград
 8. Друштво учитеља Ваљева
 9. Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
 10. Власотиначко учитељско друштво
 11. Друштво учитеља Вршца
 12. Друштво учитеља Горњи Милановац
 13. Учитељско друштво Грачаница
 14. Удружење гружанских учитеља
 15. Друштво учитеља Драгачева
 16. Друштво учитеља Жагубице
 17. Удружење зрењанинских учитеља
 18. Друштво учитеља општине Инђија
 19. Друштво учитеља Јагодина
 20. Удружење кладовских учитеља
 21. Учитељско друштво Књажевац
 22. Друштво учитеља „Копаоник“
 23. Удружење учитеља Косјерић
 24. Краљевачко друштво учитеља
 25. Друштво учитеља Крушевца
 26. Друштво учитеља општине Кула
 27. Друштво учитеља општине Кучево
 28. Друштво учитеља Лајковца
 29. Друштво учитеља Лебане
 30. Учитељско друштво Лепосавић
 31. Учитељско друштво Лесковац
 32. Друштво учитеља Лознице
 33. Друштво учитеља Мионица
 34. Друштво учитеља општине Мерошина
 35. Учитељско друштво Неготин
 36. Учитељско друштво Ниш
 37. Друштво учитеља Новог Сада
 38. Друштво учитеља Опово
 39. Учитељско панчевачко друштво (УПАД)
 40. Друштво учитеља општине Параћин
 41. Друштво учитеља општине Пожаревац
 42. Друштво учитеља општине Петровац на Млави
 43. Учитељско друштво општине Прибој
 44. Друштво учитеља Рађевине
 45. Друштво учитеља Рума
 46. Учитељско друштво општине Смедерево
 47. Друштво учитеља Смедеревске Паланке
 48. Учитељско друштво Сокобања
 49. Удружење сомборских учитеља
 50. Учитељско друштво региона Срема
 51. Друштво учитеља општине Сјеница
 52. Друштво учитеља Трстеника
 53. Друштво учитеља Тутина
 54. Друштво учитеља Топола
 55. Учитељско друштво општине Ћуприја
 56. Учитељско друштво Града Ужица
 57. Удружење учитеља Чачка
 58. Друштво учитеља Шапца
 59. Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид
Scroll to Top