Успешно реализован пројекат „Моћ даровитих ученика – корак даље“

Уз подршку Министарства просвете, Савез учитеља Републике је успешно имплементирао пројекат „Моћ даровитих ученика – корак даље“ у оквиру ког су реализоване истоимене обуке од јавног значаја. Пројекат је имао за циљ оснаживање учесника и унапређивање њихових компетенција у области препознавања ученика изузетних способности, ефикасног приступа надареним ученицима, као и сензибилизацију наставног кадра на потребе стицања знања о облицима и методама васпитно-образовног рада са ученицима изузетних способности у основној школи. У сарадњи са колегама из локалних друштава учитеља, обуке су реализоване у следећим градовима: Алексинац, Београд, Ваљево, Вршац, Јагодина, Краљево, Крушевац, Кула, Лозница, Ниш, Нови Сад, Пожаревац, Смедерево, Смедеревска Паланка и Чачак. У периоду реализације пројекта су прикупљани радови учесника који ће чинити базу примера за подршку ученицима изузетних способности у редовној настави, а која ће бити ускоро бити доступна на нашем сајту. 

Scroll to Top