Примери активности за подршку и подстицај ученика изузетних/посебних спсобности

Током реализације обука од јавног интереса „Моћ даровитих ученика – корак даље“, одржаних кроз пројекат са Министарством просвете, једна од активности учесника је било осмишљавање активности које имају за циљ давање подршке и подстицаја ученицима изузетних/посебних способности у редовној настави. Ова активност је била осмишљена тако да су учесници добијали један од три понуђена описа ученика/ца изузетних способности у односу на које су осмишљавали активности, а наша намера је да њихове продукте учинимо доступним и осталим колегама у циљу подстицања рада са ученицима изузетних способности у основним школама. Активности су приказане обједињено, у односу на пример на који се односе, кроз своје називе и то како би колеге могле даље да их разрађују, прилагођавају и комбинују, у складу са потребама својих ученика. 
Предлоге активности можете преузети овде: 
 
Scroll to Top