Саветовање на тему "Вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној школи"

среда, 30 децембар 2015 08:59 Aутор текста Administrator

novostiСавез учитеља Републике Србије у сарадњи са Просветним прегледом организује саветовање на тему "Вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној школи", сагласно одредбама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“, број 55/2006.........70/15).
Потреба за овим скупом је настала услед промене прописаних евиденција и јавних исправа за први циклус основног образовања и васпитања.

Преузмите:

1. Текст позива на саветовање
2. Програм саветовања

Штампа